aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 9 września 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę drugoklasiści  wybrali się na krótki spacer, którego celem było poznanie pomników przyrody rosnących w najbliższej okolicy ich szkoły. Uczestnicy wycieczki na początek podeszli do hoteli „Krokus” na ul. Słonecznej, gdzie zobaczyli pierwszy pomnik przyrody – dąb szypułkowy, objęty prawną formą ochroną przyrody rozporządzeniem wojewody jeleniogórskiego w 1994 roku. Dąb szypułkowy w roku ustanowienia miał ok. 26 m. wysokości oraz 345 cm obwodu w pierśnicy, a jego wiek szacowany był na ok. 120 lat.  Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle powędrowali do drugiego pomnika przyrody – okazałego dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Skłodowskiej-Curie na podwórzu pomiędzy budynkami nr 4 i nr 6. Tam zobaczyli najgrubszy w naszym mieście POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r., o obwodzie 522 cm, który mierzony jest w pierśnicy – na wysokości 130 cm. Z drewnianej tabliczki umieszczonej na nim odczytali napis „Pomnik przyrody dąb szypułkowy wiek ok. 150 lat”. Ponadto dowiedzieli się co to jest i jak wygląda „szypułka” – ważny element dębów szypułkowych odróżniający je od dębów bezszypułkowych.

Następnie zatrzymali się na skwerze im. Carla Gottharda Langhansa – niemieckiego architekta urodzonego w Kamiennej Górze, na którym rośnie wiele gatunków drzew liściastych i iglastych. Drugoklasiści przy pomocy taśmy mierniczej uczyli się mierzyć obwody wybranych przez siebie drzew, a korzystając z opracowanej przez prof. dr  Longina Majdeckiego tabeli szacunkowego obwodu wybranych gatunków drzew występujących w Polsce w zależności od wieku drzew poznawali szacunkowy wiek gatunku drzewa, którego obwód zmierzyli. Młodzi Tropiciele Przyrody korzystając z klucza do rozpoznawania drzew „Czyj to liść” oraz zdjęć kor wybranych drzew liściastych i iglastych uczyli się rozpoznawać wybrane gatunki drzew, wśród których były m.in. brzoza brodawkowata, świerk pospolity, sosna zwyczajna.

Podczas przyrodniczego spaceru młodzi Tropiciele Przyrody poznali dwa z sześciu POMNIKÓW PRZYRODY (okazałe dęby szypułkowe), w Kamiennej Górze objęte prawną formą ochrony przyrody ożywionej. W trakcie krótkiej wycieczki wszyscy jej uczestnicy rozpoczęli spełnianie regulaminowych warunków przy zdobywaniu swojej pierwszej odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym.

Opiekunami młodych Tropicieli Przyrody byli Janina Żuchewicz – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA