aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 29 maja 2018 roku uczniowie dwóch klas VII b oraz VII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe na parking w Jagniątkowie młodzi kamiennogórzanie skierowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki oraz Patrycją Rachwalską, które poprowadziły bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne przybliżające im problematykę roślinnych i zwierzęcych gatunków obcych w naszym środowisku naturalnym i ich negatywny wpływ na gatunki rodzime, stan sanitarny środowiska naturalnego czy oddziaływania zdrowotne.

Zajęcia odbywały się w dwóch zespołach klasowych. W tematykę związaną z roślinnymi gatunkami inwazyjnymi wprowadzała uczestników wycieczki Marta Kroczek. Wszyscy siódmoklasiści zostali wyposażeni w karty pracy – przykłady inwazyjnych gatunków w Polsce,. Wśród omawianych przykładów roślin inwazyjnych były: barszcz Sosnowskiego, rdestowiec orstrokończysty, dąb czerwony, kolczurka klapowana, niecierpek drobnokwiatowy oraz nawłoć późna. Młodzi kamiennogórzanie słuchając prowadzącą zajęcia o poszczególnych gatunkach roślin, w tym cechach i przykładach negatywnego wpływu na środowisko naturalne systematycznie uzupełniali na kartach pracy, pod ilustracją rośliny, podstawowe o niej informacje: nazwa, teren pochodzenia (kontynent), forma życiowa (drzewo, krzew, bylina, roślina jednoroczna, dwuletnia), termin przybycia do Polski (orientacyjny rok) oraz siedlisko życia (lasy, tereny nadrzeczne, nieużytki, łąki).

W tym samym czasie drugi zespół klasowy poznawał zagadnienia związane z obcymi gatunkami zwierząt wywierającymi negatywny wpływ na nasze środowisko naturalne. Z wybranymi przedstawicielami zwierząt inwazyjnych zaznajamiała uczestników przyrodniczej wycieczki Patrycja Rachwalska. Wśród omawianych przykładów inwazyjnych gatunków zwierząt w Polsce były: norka amerykańska, biedronka azjatycka, żółw czerwonolicy, szop pracz, piżmak amerykański oraz jenot azjatycki. Podobnie jak ich koleżanki i koledzy oni również uważnie słuchając opowiadania prowadzącej zajęcia o inwazyjnych gatunkach zwierząt uzupełniali swoje karty pracy następującymi informacjami o danym przedstawicielu fauny: nazwa, pochodzenie (kontynent), rodzina (łasicowate, biedronkowate, żółwie błotne, szopowate, chomikowate, psowate), termin przybycia do Polski oraz wpływ na środowisko (wyniszcza rodzime populacje ptaków, wyniszcza rodzime biedronki, wyniszcza rodzime populacje płazów - przenosi choroby, wyniszcza populacje ptaków – przenosi pasożyty i choroby, zjada rośliny szuwarowe ograniczając miejsca lęgowe dla ptaków wodno-błotnych, wyniszczają ptaki wodne i wodno-błotne oraz płazy – przenoszą pasożyty i choroby).

Ponadto uczestnicy interesujących zajęć przyrodniczych dowiedzieli się co to są gatunki obce, obce gatunki inwazyjne i ich cechy oraz negatywny wpływ tych gatunków na środowisko naturalne oraz ludzi. Podsumowaniem zajęć było rozwiązanie przez każdego uczestnika przyrodniczej wyprawy do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie krzyżówki, której celem było utrwalenie nazw dwunastu inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych był jeszcze czas na ognisko oraz rekreacyjny odpoczynek w ogrodzie pełnym karkonoskich roślin, które można także spotkać wędrując szlakami turystycznymi Karkonoskiego Parku Narodowego.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącą zajęcia edukacyjne MARTĄ KROCZEK w cieniu okazałego kasztanowca, podziękowaniu jej za interesujące zajęcia poszerzające ich wiedzę o obcych roślinach i zwierzętach inwazyjnych, skierowali się na parking skąd busami „Zwiedzaczka” w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki edukacyjnej sprawowali Alicja Kania i Joanna Sroka - wychowawczynie klas, Dawid Sroka oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA