aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dzisiaj (czwartek, 4 lipca) maturzyści poznali wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości.

 

W Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze na matury przystąpiło 106 osób. Zdały 102. Dwie osoby mogą przystąpić w sierpniu do egzaminu poprawkowego. Daje to 96,2% zdawalności przy średniej wojewódzkiej dla "ogólniaków" 85,5%.

W technikach działających w ramach Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze do matury przystąpiło 69 uczniów, zdało 35. To 50,7% przy średniej wojewódzkiej dla techników 66%. Prawo do poprawki w sierpniu ma 25 uczniów.

REKLAMA