aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Jarosław Gęborys - starosta powiatu kamiennogórskiego

Ponad 35 mln zł z Polskiego Ładu ma trafić do samorządów z terenu powiatu kamiennogórskiego. Wyniki pierwszego naboru ogłosił starosta Jarosław Gęborys.

Aktualizacja 14:19

 

Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry

Kamienna Góra otrzymała 12,7 mln zł na jeden z trzech złożonych projektów. Pieniądze mają być przeznaczone na remont ulic: Śląskiej, Różanej, budowę ul. Wrzosowej i odbudowę wiaduktu nad ścieżką rowerową. Wstępny kosztorys tych prac zakłada wydanie 15 mln zł.
Nie zostały zaakceptowane wniodki o dotacje na budowę basenów nad zalewem oraz budowę nowych dróg do działek budowlanych przy ul. Krzeszowskiej.

Aktualizacja 11:51
Szczegółowy podział dotacja (źródło PAP)

 • Lubawka - Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w miejscowości Chełmsko Śląskie - 4 250 000,00 zł
 • gmina Kamienna Góra - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej służących mieszkańcom gminy Kamienna Góra - 3 825 000,00 zł
 • Marciszów - MODERNIZACJA I BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE MARCISZÓW - 1 750 000,00 zł
 • Kamienna Góra - Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze - 12 700 000,00 zł
 • powiat kamiennogórski:
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 3477D poprzez remont odcinka Krzeszów - Czadrów w km 0+100 - 3+467 - 5 107 276,00 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 3385D, ul. Sądecka w miejscowości Chełmsko Śląskie w km 0+000 - 3+686 - 6 045 645,00 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Wieściszowice w km 17+080 - 17+560 - 1 336 321,00 zł

W przypadku gminy Kamienna Góra zaakceptowany wniosek obejmuje:
Budowę nowej remizy OSP Pisarzowice,
Budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu
Przebudowę budynku gospodarczego z adaptacją na funkcje świetlicy wiejskiej w Lipienicy
Modernizację budynku urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i dostosowaniem do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Oryginalna informacja
Dzisiaj w całej Polsce ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategiczny - Polski ład. Do samorządów, na ściśle określone zadania, trafi 23 mld zł.

Wszystkie samorządu z terenu powiatu kamiennogórskiego otrzymają w sumie 35 mln zł. Do powiatu trafi 12,5 mln zł, miasta Kamienna Góra 12,7 mln zł, gminy Kamienna Góra, 3,8 mln zł, Lubawki 4,25 mln zł, Marciszowa 1,75 mln zł.

Za przyznane środki powiat zamierza przebudować ul. Sądecką w Chełmsku Śląski od rynku do granicy powiatu, czyli na długości 3,7 km. Drugie zadanie to przebudowa tzw. dolnej drogi z Krzeszowa do Czadrowa. Trzecie to droga wyjazdowa z Kolorowych Jeziorek w Wieściszowicach (0,5 km). Część dokumentacji do tych zadań jest już gotowa.

W tym programie wydatki ponoszone przez samorządy będą przez państwo refundowane. Pomocą w realizacji tych zadań mają być programu przygotowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadania mają być zrealizowane do końca 2023 roku.

REKLAMA