aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. strona internetowa projektu

Wykonawca drogi ekspresowej S3 między Kamienną Górą a granicą państwa opublikował informacje o pracach wykonanych międzu 6 a 12 marca.

W dziesiątym tygodniu 2021 r. (06.03.2021 r. - 12.03.2021 r.) na terenie budowy pracowało średnio 170 jednostek sprzętowych (Koparki, Spycharki, Równiarki, Wozidła, Dźwigi, Walce, Wiertnice, Betonowozy) oraz 395 osób.

W zakresie Robót Drogowych na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ, Węzła Kamienna Góra Południe, Węzła Lubawka, oraz przy Trasie Głównej i Drogach Poprzecznych wykonano:

Trasa główna:
Zdjęcie humusu – 27585 m²
Wykop – 15392 m³
Nasyp – 22915 m³
Wykonanie materaca - 4000 m³
Wymiana gruntu - 1491 m³
Profilowanie podłoża – 2000 m²
Umocnienie – 1600 m²
Wykonanie przepustu drogowego – 2 szt.

W zakresie Robót Mostowych:
WS-41: Skuwanie pali P6, P9, P14 – 51 szt., Próbne obciążenie pali P10, P11, P12 – 4 szt. Betonowanie fundamentu P3L – 88 m³, Beton podkładowy P7, P8, P15 – 41m³
PZ-42: Wykop – 100 m³
MS-46A: Wykonanie betonu podkładowego P1, P2 – 100%, Wykonanie wykopu fundamentu – 100%.
MS-44A: Wykonanie iniekcji pali – 24 szt.
WS-45A: Wykonanie iniekcji pali – 8 szt.
WS-52: Zbrojenie i betonowanie fundamentu P5P , Betonowanie stanowiska do nasuwania NL – 180 m³, Wykonanie kolumn DSM – 120 szt., Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, Betonowanie słupów P2 NL – 50m²
WS-40: Deskowanie ścian wytwórni JP - 60%, Zbrojenie ścian wytwórni – 6 t.
WS-47: Próbne obciążenie pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., Wykop podpora P10 – 300 m³, Beton wyrównawczy P10 – 20 m³, Zbrojenie wytwórni – 20 t., Zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., Zbrojenie słupów P2 – 5 t., Betonowanie fundamentu P4P – 100 m³
WS-49: Zbrojenie korpusu P10P – 100%, Zbrojenie słupów podpory P9P – 75% , Betonowanie fundamentu P6 – 199 m³ , Betonowanie ścian stanowiska montażowego NL (tył) i NP. (przód) – 116 m³, Betonowanie fundamentu pod żuraw nr 1 – 29 m³, Próbne obciążenie pali podpora P5 – 1 szt.
WS-54: Zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, Zbrojenie fundamentu P13L , P12L – 100% , Wykonanie kolumn DSM P1 – 10%, Betonowanie belek ślizgowych wytwórni NP NL – 100%, Betonowanie fundamentu P13 NL – 100%, Wykonanie kolumn DSM P3 (Program naprawczy) – 100%, Wykonanie wykopu P4 – 100%, Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P4 – 100% , Zbrojenie filarów P13, P14 – 50%, Betonowanie filarów P14P – 100%
WS-57A: Wykonanie pali wielkośrednicowych – 30 szt.
WD-59: Beton podkładowy pod fundamenty P1 , P2 – 20 m³
PZ-57: Wykonanie wymiany gruntu – 800 m³
PZ-50: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 800 m³
PZ-51: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 900 m³
PZ-52: Wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 450 m³
MS-44: Betonowanie fundamentu P2 -107 m³ , Zbrojenie fundamentu P1 – 20%
WS-45: Odhumusowanie P2, P3 – 520 m² , Próbne obciążenie P2, P3 – 2 szt.
PG-53: Wykonanie betonu podkładowego pod fundament P1, P2 – 47 m³

Roboty Branżowe:
Elektroenergetyka: 4WN – 70%
Wodociąg: W6 – Przepięcie sieci – 100%
Gazociągi: GŚ-3 prace spawalnicze i ziemne – 75 mb
Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS-4 próba szczelności – 100%, K3 – 70%, KS-2 – 70%
Kanalizacja deszczowa: KD-1, KD-20, KD-31 – 85 M
Melioracje: Wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 100 mb

REKLAMA