aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraGmina Kamienna Góra zaprasza do składania wniosków o udzielenie dotacji dla przedsięwzięć polegających na zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kamienna Góra, realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Moja Woda”.

 

Jeśli skorzystasz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Moja woda” na swoją instalację do 80% kosztów zadania, możesz otrzymać kolejne 20% z budżetu Gminy Kamienna Góra. W ten sposób zagospodarowanie wód opadowych może być w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Szczegóły programu Moja woda.

REKLAMA