aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

W terminie od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 19 kwietnia 2019r. na ulicach naszego miasta pojawią się kontenery oznaczone napisem „WYSTAWKA. Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów, które zostaną zlokalizowane w wyznaczonych miejscach do godz. 11.00 danego dnia (wg. poniższego wykazu) a zabrane po godz. 10.00 dnia następnego.

 

Akcja „WYSTAWKA” dot. będzie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wg. wskazanego poniżej harmonogramu:

akcja wystawka - Kamienna Góra