aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 12 października 2019 roku korzystając z piękniej pogody na swoją drugą wspólną wycieczkę na sobotni spacer Szlakiem Wygasłych Wulkanów wybrali się miłośnicy sobotniego, aktywnego wypoczynku na łonie natury z dwóch szkół podstawowych SP nr 2 w Kamiennej Górze oraz ZS-P w Lubawce. Młodzi turyści wzięli udział w cyklu wycieczek „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze” organizowanych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Proboszczowa zatrzymali się na parkingu obok kościoła filialnego pw. Świętej Trójcy żwawo wyruszyli żółto znakowanym Szlakiem Wygasłych Wulkanów w kierunku widocznej już z oddali Ostrzycy (501m n.p.m.) wulkanicznego wzniesienia w kształcie stożka. Wzniesienie o dość stromych zboczach, z wyraźnie podkreślonym wierzchołkiem, wznosi się samotnie w środkowo-zachodniej części Wysoczyzny Ostrzyckiej, wyraźnie odróżniając się od płaskiego krajobrazu.

Wędrując wpisaną do rejestru zabytków ALEJĄ LIPOWĄ dotarli do dobrze zagospodarowanego leśnego parkingu, gdzie mogli chwilkę odpocząć przed dalszym leśnym spacerem. Kontynuując swój spacer dotarli do Rozdroża pod Ostrzycą z węzłem szlaków turystycznych. Po krótkim odpoczynku i zrobieniem sobie wspólnych, pamiątkowych zdjęć rozpoczęli „atak szczytowy” systematycznie wspinając się po kamiennych schodkach na urokliwy szczyt Ostrzycy o zróżnicowanej budowie geologicznej. Wzniesienie zbudowane jest z wulkanitów mioceńskich stanowiących część rdzenia dawnego trzeciorzędowego wulkanu tarczowego (neku). Zbudowana jest z bazanitu, skały zbliżonej do bazaltu. Jest to zasadowa skała wulkaniczna, barwy ciemnej, prawie czarnej, o teksturze afanitowej lub porfirowej. Bazanit budujący wzniesienie jest spękany tworząc regularne słupy. Wędrując schodami zauważyli czerwoną tablicę informacyjną „REZERWAT PRZYRODY OSTRZYCA PROBOSZCZOWICKA”, który został utworzony w 1962 r. o powierzchni 3,81 ha w szczytowej partii wzniesienia położonej powyżej 450m n.p.m. głównie dla zachowania reliktu trzeciorzędowego wulkanu z unikatowymi w Polsce gołoborzami bazaltowymi i ochrony roślinności naskalnej porastającej szczytową część wzgórza. Ostrzyca (niem. Spitzberg) była obszarem chronionym już od 1926 r. Idąc schodkami skalnego zbocza wzniesienia w całości porośniętego lasem, który tworzy jawor, jesion, lipa, wiąz oraz mniejszych ilościach dąb dotarli na szczyt Ostrzyc zwanej także „Śląską Fudżijamą”y, który jest dobrym punktem widokowym. Ostrzyca jest najwyższym wzniesieniem Pogórza Kaczawskiego należącym do Korony Sudetów Polskich.

Po dłuższym odpoczynku i podziwianiu roztaczającej się wokół ponoramy Pogórza i Gór Kaczawskich, a także obowiązkowych, licznych sesji zdjęciowych spacerując fragmentem żółtego Szlaku Wygasłych Wulkanów powrócili do Proboszczowa, gdzie postanowili pospacerować alejkami rozległego parku przypałacowego z przełomy XVIII/XIX w. o powierzchni 9,50 ha, który ma charakter parku krajobrazowego w stylu angielskim z bogatym drzewostanem, nieregularnym stawem z wysepkami oraz kamiennymi mostkami. Neoklasycystyczny pałac w obecnym stanie został zbudowany na miejscu wcześniejszego w 1821 r. Wśród starego drzewostanu rośnie 35 drzew objętych prawną ochroną przyrody jako pomniki przyrody figurujące w rejestrze RDOŚ.

Niestety remont mostu w Sędziszowej i brak właściwej informacji o objeździe do Proboszczowa spowodował przedłużające się w czasie przejazdy autokarem oraz rezygnację z poznania podczas sobotniej wycieczki kolejnego pomnika przyrody nieożywionej – „Organy Wielisławskie”- odsłonięcia porfirów (ryolitów) na zboczu góry Wielisławka oraz przejścia ścieżki przyrodniczo-geologicznej Wokół Wielisławki, która częściowo pokrywa się ze Szlakiem Wygasłych Wulkanów. Jednak „co się odwlecze, to nie uciecze” jak mówi przysłowie więc i my tam wrócimy i Wielisławkę oraz atrakcje na ścieżce przyrodniczo-geologicznej zaliczymy.

W trakcie sobotniej wycieczki wszyscy jej uczestnicy zdobyli po 9 pkt do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 10 pkt do Odznaki Turysta Przyrodnik.

Opiekunami młodych miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury byli Ewa Bienias i Sylwia Czerwińska – opiekunki szkolnych kółek turystycznych oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA