aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 16 września 2019 roku uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Jagniątkowa kamiennogórscy siódmoklasiści skierowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki, która aktywnie współpracuje przy realizacji naszych zadań publicznych rozwijających zainteresowania oraz wiedzę przyrodniczą mieszkańców naszego miasta - uczestników przyrodniczych wycieczek edukacyjnych.

Terenowe zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach obejmowały kilka różnorodnych zadań. W altance ogrodowej każdy uczestnik wycieczki przystępując do ciekawych zajęć edukacyjnych otrzymał kartę pracy z rebusami, z których po rozwiązaniu poznali nazwy ośmiu gatunków drzew: jodła, buk, czereśnia, modrzew, sosna, brzoza, świerk oraz jawor. Po sprawdzeniu prawidłowego zapisaniu nazw drzew omówiony został plan trasy i terenu wycieczki, gdzie zostało ponumerowanych 16 drzew do rozpoznania przez uczestników wycieczki.

Następnie wszyscy wędrując z Martą Kroczek zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, wyszukiwali w karkonoskim lesie drzewa z numerami oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia utrwalali swoją wiedzę i umiejętności rozpoznawania drzew leśnych po korze, liściach oraz owocach poszczególnych gatunków.. Nazwy drzew były zapisywane przez nich w kartach pracy pod numerem zgodnym ze znajdującym się na drzewie. Od prowadzącej zajęcia dowiedzieli się jak rozróżnić klona zwyczajnego od jawora. Młodzi kamiennogórzanie z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew m. in. jak prawidłowo rozpoznać po igłach lub owocach dwa podobne do siebie gatunki – jodłę oraz świerk, a które drzewa wyróżniają się charakterystyczną korą (brzoza, czereśnia oraz buk). Ponadto dowiedzieli się jak leśnicy zbierają nasiona jodły. Wędrując m. in. fragmentem ścieżki przyrodniczej „Po ekosystemach Karkonoskiego Parku Narodowego” rozpoznali w kolejności następujące gatunki drzew: jawor, sosna, brzoza, modrzew, jodła, czereśnia, buk oraz świerk. Po prawidłowym rozpoznaniu wszystkich szesnastu drzew powrócili do ogrodowej altanki. Wykorzystując instrukcję prowadzącej zajęcia edukacyjne przystąpili do rozwiązywania hasła uzupełniając w kratkach brakujące litery z zapisanych w trakcie leśnego spaceru nazw gatunków drzew, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”.

W Jagniątkowie prowadzony jest projekt „Reintrodukcja i restytucja Niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku”, którego celem jest odtworzenie trwałych populacji tego motyla w naszym województwie. Po krótkim odpoczynku Marta Kroczek zaprosiła kamiennogórską młodzież do namiotu hodowlanego motyla Niepylak Apollo – jednego z najpiękniejszych motyli Europy. Przy tablicy informacyjnej zapoznała ich poszczególnymi stadiami cyklu rozwojowego Niepylaka – od gąsienicy (luty – maj), przez stadium poczwarki (maj – czerwiec) po dorosłego motyla (lipiec – październik). Apollo Niepylak Apollo w Polsce występuje jedynie w Pieninach i Tatrach, ale dawniej zamieszkiwał również w Sudetach m. in. w Górach Kruczych, ale wyginęły z końcem XIX w. po wejściu do wnętrza namiotu uczniowie zobaczyli w gablocie okazy dorosłych motyli, które pochodziły z tegorocznej hodowli i dowiedzieli się, że z jaj wylęgło się około 10.000 dorosłych motyli. Pracownicy KPN wypuścili część z nich m. in. w pobliżu Kruczego Kamienia koło Lubawki, gdzie rośnie roślina żywicielska Niepylaka Apollo rozchodnik wielki. Ponadto zobaczyli jak wygląda stadium poczwarki oraz jaja, z których nie wylęgły się dorosłe osobniki.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy na placu zabaw.

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia, pod okazałym kasztanowcem, z MARTĄ KROCZEK i podziękowaniu jej za nowe wiadomości przyrodnicze i mile spędzony czas opuścili gościnny dla nich Karkonoski Bank Genów KPN w Jagniątkowie powędrowali na parking skąd pełni niezapomnianych wrażeń busem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Beata Mrozowska-Paździur – wychowawczyni klasy, Marta Korwin-List - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA