aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 6 marca 2019 r. uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze zainaugurowali szkolny sezon turystyczny 2019. Korzystając z poprawy pogody wybrali się na krótką wycieczkę przeprowadzoną w ramach regionalnych lekcji przyrodniczych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Główny celem przyrodniczego spaceru było poznanie dwóch kamiennogórskich pomników przyrody rosnących niedaleko ich szkoły. Pierwsze swoje kroki skierowali do okazałego dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Skłodowskiej-Curii na podwórzu pomiędzy budynkami nr 4 i nr 6. Tam zobaczyli najgrubszy w naszym mieście POMNIK PRZYRODY OŻYWIONEJ ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r., o obwodzie 522 cm, który mierzony jest w pierśnicy – na wysokości 130 cm. Jeden z uczniów odczytał również umieszczony na drewnianej tabliczce napis „Pomnik przyrody dąb szypułkowy wiek ok. 150 lat”.

Po zrobieniu sobie pamiątkowego, wspólnego zdjęcia żwawo udali się na ul. Słoneczną, gdzie obok apteki rośnie okazała lipa drobnolistna. Drugoklasiści dowiedzieli się jak należy wyznaczyć pierśnicę drzewa oraz korzystając z taśmy mierniczej zmierzyli jej obwód na wysokości 130 cm. Okazało się, że lipa drobnolistna ma 324 cm obwodu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody ożywionej i nieożywionej za pomniki przyrody minimalny obwód pnia lipy mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm ustalono na 300 cm. Tak więc lipa rosnąca przy ul. Słonecznej spełnia podstawowe kryterium ustanowienie drzewa pomnikiem przyrody uchwałą Rady Miejskiej w Kamiennej Górze.

fot. PTSM-JR

Ponadto uczniowie zobaczyli drugi pomnik przyrody – dąb szypułkowy rosnący na terenie przynależnym do hotelu „Krokus”, ustanowiony pomnikiem przyrody rozporządzeniem wojewody jeleniogórskiego w 1994 roku. Mimo statusu „pomnika przyrody” nie jest on aktualnie oznaczony zieloną tabliczką z Godłem Polski i napisem „Pomnik Przyrody”. Dąb ten w roku ustanowienia miał ok. 26 m. wysokości oraz 345 cm obwodu w pierśnicy, a jego wiek szacowany był na ok. 120 lat. Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia powrócili do swojej szkoły.

fot. PTSM-JR

 ptsm tropicielDla dziewięciorga uczestników wycieczki poznanie dwóch kamiennogórskich pomników przyrody oznacza spełnienie wszystkich warunków wymaganych regulaminem odznaki do przyznania im pierwszej odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY W STOPNIU BRĄZOWYM. Młodzi Tropiciele Przyrody wypełniając warunki regulaminu uczestniczyli w 2018 r. w trzech wycieczkach przyrodniczych do: Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie (gdzie uczyli się rozpoznawać gatunki drzew), Książańskiego Parku Krajobrazowego (poznając dwie pomnikowe aleje lip drobnolistnych i ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Dolina Różaneczników”) oraz Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu (m. in. z Ogrodem ziół i krzewów karkonoskich) Po dokonaniu odpowiednich wpisów do książeczek odznaki, zweryfikowaniu i przyznaniu odznak zostaną one uroczyście wręczone małym kamiennogórzanom podczas PODSUMOWANIA SZKOLNEGO ROKU TURYSTYCZNEGO, którego przeprowadzenie planowane jest na czerwiec 2019 r.

Opiekunami młodych kamiennogórskich miłośników przyrody byli Barbara Hnisdiłów – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez