Print
fot. PTSM-JR

W dniu 10 września 2018 roku uczniowie dwóch klas V a i V c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Karkonoskim Banku Genów KPN w Jagniątkowie. Była to czternasta z tegorocznych wycieczek edukacyjnych do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe na parking w Jagniątkowie młodzi kamiennogórzanie skierowali się niebieskim szlakiem do siedziby Karkonoskiego Banku Genów KPN, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki, która zaprosiła ich do ogrodowej altanki na ciekawe zajęcia edukacyjne przybliżające im problematykę roślinnych i zwierzęcych gatunków obcych w naszym środowisku naturalnym i ich negatywnym wpływie na gatunki rodzime, stan sanitarny środowiska naturalnego czy oddziaływania zdrowotne.

Przed przystąpieniem do przybliżenia uczestnikom zajęć interesujących wiadomości o obcych gatunkach inwazyjnych wszyscy uczniowie przyrodniczej wyprawy do Jagniątkowa zostali wyposażeni w karty pracy oraz ołówki. Rozpoczynając zajęcia prowadząca je kierownik KBG KPN omówiła podstawowe pojęcia związane z tematyką: gatunek rodzimy, gatunek obcy oraz inwazyjny gatunek obcy, a uczniowie zapisywali je w kartach pracy. Ponadto w trakcie wspólnej dyskusji z uczestnikami zostały omówione i zapisane cechy gatunków inwazyjnych oraz ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. W następnej części przyrodniczego spotkania kamiennogórzanie poznali sześć gatunków roślin inwazyjnych: barszcz Sosnowskiego, rdestowiec orstrokończysty, dąb czerwony, kolczurka klapowana, niecierpek drobnokwiatowy i nawłoć późna. Słuchając opowiadania Marty Kroczek o poszczególnych roślinach inwazyjnych, w tym cechach i przykładach negatywnego wpływu na środowisko naturalne, piątoklasiści systematycznie uzupełniali na kartach pracy, pod ilustracją rośliny, podstawowe o niej informacje: nazwa, teren pochodzenia (kontynent), forma życiowa (drzewo, krzew, bylina, roślina jednoroczna, dwuletnia), termin przybycia do Polski (orientacyjny rok) oraz siedlisko życia (lasy, tereny nadrzeczne, nieużytki, łąki).

Następnie Marta Kroczek, już bez wypełniania kolejnych kart pracy, zapoznała ich z wybranymi przedstawicielami obcych gatunków zwierząt inwazyjnych wywierającymi negatywny wpływ na nasze środowisko naturalne. Uważnie słuchając opowiadania prowadzącej zajęcia o inwazyjnych gatunkach zwierząt poznawali interesujące informacje o poszczególnych przedstawicielach obcej fauny, które zadomowiły się w Polsce. Były to norka amerykańska, biedronka azjatycka, żółw czerwonolicy, szop pracz, piżmak amerykański oraz jenot azjatycki. Podobnie jak z obcymi gatunkami roślinnymi uczniowie poznawali ich nazwę, pochodzenie (kontynent), rodzinę (łasicowate, biedronkowate, żółwie błotne, szopowate, chomikowate, psowate), termin przybycia do Polski oraz wpływ na środowisko (wyniszcza rodzime populacje ptaków, wyniszcza rodzime biedronki, wyniszcza rodzime populacje płazów - przenosi choroby, wyniszcza populacje ptaków – przenosi pasożyty i choroby, zjada rośliny szuwarowe ograniczając miejsca lęgowe dla ptaków wodno-błotnych, wyniszczają ptaki wodne i wodno-błotne oraz płazy – przenoszą pasożyty i choroby).

Na zakończenie zajęć edukacyjnych Marta Kroczek zaprosiła biorących udział w terenowej lekcji przyrody na spacer leśnymi dróżkami Karkonoskiego Parku Narodowego, którymi przebiegała ścieżka edukacyjna „Po ekosystemach Karkonoskiego Parku Narodowego”.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych był jeszcze czas na ognisko i pieczenie smakowitych kiełbasek i pieczywa oraz rekreacyjny odpoczynek w ogrodzie pełnym karkonoskich roślin, które można także spotkać wędrując szlakami turystycznymi Karkonoskiego Parku Narodowego.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącą zajęcia edukacyjne MARTĄ KROCZEK na tle bramy wejściowej do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz podziękowaniu jej za interesujące zajęcia poszerzające ich wiedzę o obcych roślinach i zwierzętach inwazyjnych, skierowali się na parking skąd autokarem „Zwiedzaczka” powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki edukacyjnej sprawowali Agnieszka Tatko-Fujar i Daniel Gontko – wychowawcy klas, Ernest Górecki – rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.