aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 13 czerwca 2018 roku uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przyjeździe busem „Zwiedzaczka” na parking obok Palmiarni, która powstała w latach 1911-1914 z inicjatywy Jana Henryka XV Hochberga i była częścią dóbr książańskich. Przed bramą wejściową spotkali się z Aleksandrą Halewicz – edukatorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu, która przekazała im foldery z mapką szlaku przyrodniczo-edukacyjnego „Ścieżka Hochbergów” i zaprosiła ich do wspólnej wędrówki Aleją Rodziny Hochbergów, którą dotarli do KSIĄŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Do uczestników wycieczki edukacyjnej dołączył również drugi edukator z DZPK Oddział w Wałbrzychu Piotr Ciężki.

Słuchając opowiadania prowadzącej zajęcia dowiedzieli się, że został on utworzony w 1981 r. na obszarze 3.155 ha, a jego otulina, czyli obszar ochronny ma 5.933 ha. Jest on jednym z 12-stu parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, a jego utworzenie miało na celu zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych części strefy brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego w Sudetach Środkowych. Ponadto ważnymi funkcjami parku krajobrazowego, są funkcje turystyczne oraz edukacyjne. Około 87% powierzchni parku zajmują lasy. Spacerując leśnymi dróżkami, zielonym szlakiem turystycznym dotarli do jednej z ośmiu tablic informacyjnych umieszczonych na ścieżce edukacyjnej. Opisującej romantyczne ruiny Starego Zamku Książ, z którego historią zapoznała ich Aleksandra Halewicz. Następnie dotarli do romantycznych ruin Starego Książa, relikt średniowiecznego zamku, przekształcony pod koniec XVIII w. przez Jana Henryka VI Hochberga. Na jednej z zamkowych ścian rośnie okazały bluszcz pospolity – pomnik przyrody o obwodzie pnia 30 cm. Z platformy widokowej mogli podziwiać wspaniały widok na Zamek Książ oraz Wąwóz Pełcznicy.

Po zdobieniu sobie wspólnych zdjęć kontynuowali wędrówkę biało-czerwono znakowanym SZLAKIEM PRZYRODNICZO-EDUKACYJNYM „ŚCIEŻKA HOCHBERGÓW” usytuowanym w niezwykle cennym przyrodniczo i kulturowo REZERWACIE PRZYRODY „PRZEŁOMY POD KSIĄŻEM”. Na wyjątkowo malowniczej trasie przez Przełom Pełcznicy i Zamku Stary Książ znajdują się nowe mostki, platforma widokowa i kolejne przystanki z tablicami edukacyjnymi dla turystów. Ściany wąwozu Pełcznicy, wznoszą się do 100 metrów wysokości i tworzą kilkudziesięciometrowe przepaści z porastającym je starym lasem mieszanym. Z walorami przyrodniczymi oraz historycznymi zapoznawała uczestników terenowych zajęć edukacyjnych Aleksandra Halewicz. W trakcie turystycznego spaceru urokliwym Wąwozem Pełcznicy kamiennogórzanie dotarli do „zapomnianego pomnika” na małej wysepce, a następnie do okazałego CISA POSPOLITEGO „BOLKO” – POMNIKA PRZYRODY, najokazalszego cisa na terenie parku krajobrazowego. Drzewo liczy sobie od 400 do 600 lat, a w obwodzie pnia w pierśnicy ma 285 cm. Zainteresowało ich również jedno z wejść do tajemniczego tunelu powstałego podczas II wojny światowej.

Następnie spacerując ścieżką spacerową doszli do okazałych murów ZAMKU KSIĄŻ, gdzie na Dziedzińcu Honorowym zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z zamkiem w tle. Wybudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego BOLKA I SUROWEGO w XIII w., którego właścicielem przez kilka stuleci była rodzina von Hochbergów niemieckiego rodu arystokratycznego (od 1509r do 1941r.). To trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po zamku krzyżackim w Malborku oraz Wawelu w Krakowie). W swojej ponad 700-letniej historii był kilka razy rozbudowywany, ma ponad 400 pomieszczeń, a 5-osobowa rodzina Hochbergów posiadała 300 osób służby. Stąd, po chwili odpoczynku, udali się na punkt widokowy znajdujący się na Skale Olbrzyma, z którego mogli podziwiać ZAMEK KSIĄŻ.

Na zakończenie wycieczki przyrodniczej po Książańskim Parku Krajobrazowym spacerując POMNIKOWĄ ALEJĄ LIPOWĄ, na której rośnie aż 275 okazałych lip drobnolistnych, doszli do ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-EDUKACYJNEJ „DOLINA RÓŻANECZNIKÓW”, gdzie na drzewach zobaczyli m. in. budki lęgowe dla nietoperzy i dzięciołów. Niestety, pięknie kwitnące różaneczniki oraz azalie mogli zobaczyć tylko na zdjęciach jednej z tablic informacyjnych.

Po przyrodniczym spacerze dotarli do zagospodarowanego miejsca odpoczynku z funkcjonalną wiatą, ale z powodu towarzyszącej zajęciom edukacyjnym mżawce zrezygnowali z rozpalenia ogniska, na którym planowali pieczenie kiełbasek.

Po podziękowaniu za bardzo mile spędzony czas oraz nowe wiadomości o ochronie przyrody pożegnali się brawami z prowadzącą zajęcia edukacyjne Aleksandrą Halewicz i żwawo ruszyli biegnącym leśnymi dróżkami czarnym szlakiem w kierunku parkingu „Tesco” w Świebodzicach, przechodząc przez bramę wjazdową z lwami, gdzie wsiedli do oczekującego na nich busa „Zwiedzaczka”, którym w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki edukacyjnej sprawowali Monika Stawarz - wychowawca klasy, Iwona Uznańska – nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA