aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 4 czerwca 2018 roku uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział lekcji muzealnej na temat historii Kamiennej Góry ph. „Historia jednego zabytku” poznając historię kamiennogórskiego ratusza. Cykl lekcji muzealnych „Kamienna Góra – moje miasto” jest organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Terenowa lekcja muzealna została przeprowadzona przez Przemysława Burchardta. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Po przybyciu do muzeum kamiennogórscy trzecioklasiści spotkali się jego holu z Przemysławem Burchardtem, który zaprosił ich na rynek – centralne miejsce naszego miasta. Uczestnicy lekcji muzealnej zobaczyli na nim ciemny prostokąt - miejsce pierwszego ratusza wybudowanego w 1564 r. Ratusz został zniszczony przez pożar w 1638 r. i po 22 latach wyremontowany. W XIX w. wokół ratusza było 35 kramów kupieckich zwanych ławami”. W 1831 r zawaliła się wieża ratuszowa, ale stary ratusz funkcjonował do 1873 r. o czym informuje także tablica pamiątkowa, którą uczestnicy lekcji muzealnej widzieli wędrując na ul. Karola Miarki.

Tam zatrzymali się przy jednej z barokowych kamienic, kupionej przez władze miejskie w 1874 r., od kupca Conrada, która jak opowiedział im Przemysław Burchardt była tymczasową siedzibą władz miejskich do 1905 r. Pod koniec XIX stulecia wzrosła liczba i zamożność mieszkańców miasta, rozszerzyły się jego granice, a tymczasowa siedziba władz miejskich stała sią zbyt ciasna i niefunkcjonalna Zdecydowano o budowie nowego ratusza na placu przy Górnej Bramie miejskiej.

Po dojściu przez uczestników terenowej lekcji muzealnej przed budynek nowego ratusza młodzi kamiennogórzanie dowiedzieli sią od prowadzącego zajęcia Przemysława Burchardta, że został ob. Budowany w latach 1904-1905. W fasadzie zachodniej zobaczyli wieżę ratuszową z zegarem z symbolem słońca. Ponadto prowadzący lekcję zwrócił ich uwagę płaskorzeźby głów mężczyzn nad trzema dużymi oknami Sali rajców, które symbolizują różne stany społeczne reprezentantów władz miejskich: chłopa, rzemieślnika i kupca. Natomiast po prawej stronie wieży pokazał im personifikacje czterech temperamentów: melancholika, flegmatyka, choleryka i sangwinika. Ponadto mogli zobaczyć herb Kamiennej Góry w zwieńczeniu fasady ratusza.

Następnie Przemysław Burchardt na fasadzie południowej ratusza pokazał im rzeźbiony w piaskowcu fryz narracyjny, przedstawiający obronę miasta podczas najazdu husytów w 1436 r.. Zobaczyli również herby Wrocławia i Legnicy (po lewej stronie fryzu) oraz herby Lubawki i Chełmska Śląskiego (po prawej stronie).. Ponadto zwrócił ich uwagę na piaskowcowe popiersia: księcia Bolka I i księcia Bolka II oraz króla Fryderyka II i cesarza Wilhelma II – założyciela i opiekunów miasta.

Przed wejściem do ratusza zobaczyli również tablice upamiętniające 100-lecie jego budowy oraz wmurowanie skrzyni z dokumentami, które mają być otwarte za 100 lat tj. w 2105 r. Po wejściu na piętro w ratuszu zobaczyli interesujący witraż na półpiętrze przedstawiający godło Prus i Godło Śląska. Ponadto rozpoznali umieszczone w witrażu zwierzęta: wiewiórkę – symbol zapobiegliwości i roztropności oraz sowę – symbol mądrości roztropności, a także herb naszego miasta.

Po wejściu do Sali rajców, najbardziej reprezentacyjnego wnętrza ratusza, gdzie odbywają się posiedzenia Rady Miejskiej, ich wzrok przykuły trzy duże okna witrażowe. Jak opowiedział im Przemysław Burchardt przedstawiają one trzy ważne fakty z historii miasta: odzyskanie miasta przez księcia Bolka II Małego w 1348 r., rozkwit handlu płótnem w Kamiennej Górze w XVIII w. oraz bitwę pod Kamienną Górą 23 czerwca 1760 r. Ponadto prowadzący lekcję muzealną zwrócił ich uwagę na strop kasetonowy z kurdybanem (tłoczona i malowana skóra), aktualny herb Kamiennej Góry, Godło Polski oraz trzy flagi: Polski, Unii Europejskiej oraz Kamiennej Góry.

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia z prowadzącym terenową lekcję muzealną Przemysławem Burchardtem, podziękowaniu mu za ciekawie spędzony czas oraz nowe wiadomości o historii kamiennogórskiego ratusza udali się w drogę powrotną do szkoły zatrzymując się na chwilę przy zachowanym fragmencie dawnych murów obronnych naszego miasta.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Monika Tatarata + wychowawczyni klasy, Monika Gozdur – nauczyciel wspierający oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA