aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Matematyka poziom rozszerzony 

Język angielski

Arkusze maturalne 2013 - matematyka i historia muzyki

Matura 2013
W tym roku od 7 do 28 maja przeprowadzony zostanie Egzamin Maturalny. Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

Kamienna Góra - Gimnazjum nr 2Rozpoczął się egzamin gimnazjalnym. W tym roku każdy z trzecioklasistów musi napisać minimum pięć egzaminów. Wyniki mają wpływ na rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych.

REKLAMA

ds21