aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dzisiaj (piątek, 30 czerwca) opublikowane zostały wyniki egzaminu dojrzałości, który  odbył się w maju 2017 roku. W powiecie kamiennogórskim przystąpili do niego uczniowie dwóch szkół.

 

Maturzyści to uczniowie liceum ogólnokształcącego działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz techników wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

Większość uczniów będzie mogła przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Dotyczy to uczniów, którzy musza poprawić tylko jeden przedmiot.

Pełna informacja o wynikach matury, zarówno na poziomie kraju jak i województwa, informacje o zdawalności poszczególnych przemiotów, dostępna jest na stronie OKE Wrocław.

W kamiennogórskim LO przy ZSO zdało 88,1% maturzystów. Na 15 osób, które nie zdały, aż 13 może poprawić wynik w sierpniu. Średni wynik z egzaminów pisemnych osiągniety przez uczniów LO z języka polskiego to 68,4% (przy średniej wojewódzkiej dla ogólniaków 58,4), języka angielskiego 75,4% (79%), języka niemeickiego 71% (70,7%), matematyki 59,1% (59,8%).

dane za OKE Wrocław
W tabeli (za OKE Wrocław) zaprezentowano zdawalność egzaminu maturalnego 2017 w nowej formule według województw i powiatów - stan na dzień 30 czerwca. Dane dotyczą zdających po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Średnia zdawalność w województwie dolnośląskim dla ogólniaków to 84,4%, techników 60,8%.

REKLAMA

ds21