Print

Kamienna Góra - Krzysztof Świątek

Władze powiatu kamiennogórskiego poprosiły miasto Kamienna Góra o pomoc w zapewnieniu wkładu własnego przy remoncie ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.Powiat pozyskał dofinansowanie do tego remontu z tzw. funduszy popowodziowych. Pokrywają one jednak tylko 80% kosztów zadania. 20% to wkład własny, z którego zapewnieniem powiat ma problem.

Remont ul. Krzeszowskiej w Kamiennej Górze wg kosztorysu ma pochłonąć 2,5 mln zł. 20% to zatem 500 tys. zł. Powiat dzisiaj zwrócił się do miasta z prośbą o pomoc w zapewnieniu tych środków. Burmistrz przekazał prośbę radnym podczas sesji. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła.

Informując radnych o prośbie powiatu burmistrz Krzysztof Świątek zapewnił, że powiat już może starać się o zapowiadaną 100% dotację na remont ul. Kościuszki na rok przyszły. Miasto za 2 mln zł ma bowiem w 2014 roku rozwiązać problem kanalizacji pod tą drogą.