Print

Czadrów

Na terenie gminy Kamienna Góra może powstać, prawdopodobnie największa w Polsce, farma fotowoltaiczna. Właśnie rozpoczęły się procedury związane z wyrażeniem zgody na taką inwestycję. Swoją rolę będą mieli również mieszkańcy.

 

Instalacja miałyby powstać na terenie Czadrowa i Krzeszowa od granicy gminy Kamienna Góra z miastem Kamienna Góra, aż do drogi Krzeszów – Grzędy. W sumie zajęłaby ok. 270 hektarów. Teren zapewnia korzystną dla produkcji energii ekspozycję południową. Cały ten grunt jest własnością jednej osoby fizycznej. Zamontowane panele miałyby moc ponad 200 MW.

Instalację chce budować polski odział francuskiej firmy. Do realizacji planów jest jeszcze długa droga, opinię będą mogli wyrazić również mieszkańcy. Na razie radni zgodzili się na przystąpienie do prac nad zmianami w studium uwarunkowań przestrzennych. Gmina podpisze umowę z wykonawcą takiego dokumentu. Niezbędne będą również zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Projekt tego dokumentu musi być wyłożony do wglądu dla mieszkańców, którzy będą mogli wnosić swoje uwagi i propozycje poprawek.

W tej chwili teren zaplanowany pod budowę instalacji to obszar rolny. Na pewno niezbędne będzie opracowanie raportu oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Nie ma badań dotyczących wpływu tak dużych farm na zdrowie mieszkańców oraz na otoczenie. Inwestycje mogą zablokować m.in. instytucje zajmujące się ochroną środowiska. Procedury administracyjne mogą potrwać kilkanaście miesięcy.

Planowaną inwestycją już interesują się mieszkańcy. Różna jest odległość zaplanowanych pod farmę działek od terenów zabudowanych. Najmniejszy dystans to zaledwie kilkadziesiąt metrów.