Print

fot. relacja wideo z sesji

Dzisiaj (czwartek, 21 stycznia) radni gminy Lubawka obradowali na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek burmistrz Ewy Kocemby. Po raz kolejny rozważali projekt podwyższenia opłat za odbiór odpadów.

 

Burmistrz zaproponowała radzie podwyższenie opłaty za odbiór odpadów do 28 zł od osoby miesięcznie. Obecnie opłata ta wynosi 16 zł. Burmistrz przypominała radnym, że ich obowiązkiem jest dbanie o dobro całej wspólnoty samorządowej. W tej chwili co miesiąc samorząd musi dopłacać 100 tys. zł do funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Bez wprowadzenia podwyżki "dziura" w śmieciowych finansach wyniesie 1,1 mln zł. Pieniądze te trzeba będzie znaleźć w gminnym budżecie, a to oznaczać będzie konieczność zmian w budżecie i rezygnację z części inwestycji.

Radni nie dali się przekonać. Nikt nie był za przyjęcie uchwały, 9 radnych było przeciwko, 3 wstrzymało się od głosu, 3 było nieobecnych.