aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Wykonawcy dóch odcinków budwanej drogi ekspreswej S3 podali dane o postępie prac do 16 listopada.

 

Na odcinku Kamienna Góra - Lubawka (granica państwa):
W ubiegłym tygodniu (16.11.2020 r. - 22.11.2020 r.) na terenie budowy pracowało średnio 112 jednostek sprzętowych (Wiertnice, Koparki, spycharki, dźwigi) oraz 256 osoby. Na obszarze Węzła Kamienna Góra Północ oraz przy Trasie Zasadniczej i Drogach Poprzecznych kontynuowane jest odhumusowanie przyszłego pasa drogowego, wykonano 35 600 m2. Trwa odhumusowanie oraz budowanie nasypu pod by-pass przy DK 5 i DW367.

Trwają Roboty Mostowe na obiektach:
MS-44A/ MS-46A/ WS-45A:
• Wykonanie sondowań gruntu przy podporach
MS–44:
• Wybicie ścianek szczelnych podpory P1, P2
WS–41:
• Wykonanie platformy P13
• Wykop pod platformę P12
• Odhumusowanie P8, P10
WS-47:
• Odhumusowanie platform P6, P7
• Wykopy pod platformy P4, P5, P6
• Wykonanie platform P4, P5, P6
• Wykonanie sięgacza do platformy P6
• Wykonanie pali CFA P3
Budowa S3 - 27.11.2020

WS-49:
• Wykonywanie sięgaczy podpory P2, P5, P6
• Wykonywanie platformy roboczej podpory P6
• Odhumusowanie podpory P5, P4
• Wykonywanie wykopów fundamentowych pod podporę P5
• Wykonywanie pali CFA podpory P9, P10
WS-52:
• Odhumusowanie podpory P7
WS-57A:
• Odhumusowanie terenu wraz z wykonaniem sięgaczy oraz platform roboczych.

Roboty Branżowe - Trwają przebudowy kolizji w zakresie:
Branży Elektroenergetycznej:
• 10 SN, 11 SN – roboty ziemne, przewierty sterowane;
• 12 SN, 3 SN, 3 nN – roboty ziemne;
• WN4 – montaż fundamentów na stanowiskach nr 20 i 21;
Branży Wodociągowej:
• W7 – przebudowa;
Branży Teletechnicznej:
• T1, T11 – przebudowa
Gazociągów:
• GŚ-1 – roboty ziemne i montażowe;
• GŚ-3 – roboty ziemne i spawalnicze;
Kanalizacji Deszczowej:
• budowa kanału teletechnicznego oraz kanału TBS.

Trwają również Prace Rozbiórkowe budynków mieszkalnych znajdujących się na Ptaszkowie – zaawansowanie Robót Wykonawca określił na 90%.

 

Na odcinku Bolków - Kamienna Góra
Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (16-22.11.2020) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 0,30 m, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, prowadzone były prace porządkowe, oraz osuszanie warstw nasypu. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, oraz prace geodezyjne.

Prowadzne były roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36. Na portalu południowym przy tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej i wykop, przygotowano zaplecze budowy. Na Tunelu TS-32 prowadzony był wykop.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA