aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Marciszów - sesja

Dzisiaj (czwartek, 25 czerwca) odbyła się sesja rady gminy Marciszów. Główny temat posiedzenia dotyczył podsumowanie 2019 roku.

 

Radni zapoznani zostali z raportem o stanie gminy. Po przedstawienie dokumentu 13 radnych zagłosowało za przyznaniem wójtowi wotum zaufania, jeden radny był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Budżet na 2019 rok zakładał 21,9 mln zł dochodów i 20 mln zł wydatków. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,7%, wydatki w 93,6%. W ciągu roku gmina spłaciła 2,5 mln zł kredytów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Marciszów miał 6,9 mln zł kredytów.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego zagłosowali wszyscy (14 obecnych na sesji) radni. Identycznie wyglądało głosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA