aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - ratusz

Kamienna Góra ogłosiła kolejny przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego. Tym razem zmniejszona została kwota poszukiwanego kredytu.

 

Do tej pory miasto szukało instytucji, która udzieli kredytu w wysokości do 10 mln zł. W dwóch przetargach nie było żadnej oferty. Tym razem ogłoszony został przetarg na udzielenie kredytu do 5 mln zł.

Kredyt miałby zostać wykorzystany do 23 grudnia 2020 roku. Miasto chciałoby spłacać odsetki w okresach kwartalnych od 30 września 2020 roku, natomiast pierwsza rata kapitałowa miałaby być spłacona w lutym 2021 roku. Kredyt miałby zostać spłacony do końca 2031 roku.

Oprocentowanie kredytu miałoby być uzależnione od wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o stałą marżę banku. Tak ustalone oprocentowanie ma być jedynym kosztem ponoszonym przez samorząd.

 

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA