aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Eko-postojownia

W Krzeszowie trwają ostatnie przygotowania do wykonania Eko-postojowni. Zagospodarowany ma być plac między domem kultury a przystankiem w kierunku Chełmska Śląskiego.

 

stowarzyszenie Optymistów KrzeszowskichPomysł zakłada stworzenie w centrum Krzeszowa miejsca, w którym mogliby odpocząć turyści odwiedzający wieś rowerami. Teren zostanie utwardzony. Na placu ustawione zostaną stojaki na 20 rowerów. Wokół posadzone zostaną rośliny nawiązujące do cysterskich ogrodów. Projekt ma zostać zrealizowany do października.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich przy współpracy z Centrum Biblioteczno-Kulturalnym oraz radą sołecką.

logotyp

Na realizację projektu pomysłodawcy pozyskali dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach projektów grantowych.

Eko-postojownia

 

REKLAMA