aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - sesja

Dzisiaj (poniedziałek, 15 czerwca) odbyła się sesja rady miasta Kamienna Góra. Jedyny merytoryczny punkt porządku obrad dotyczył uchwały zwalniającej część przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

 

Projekt uchwały przygotowała grupa radnych. Autorzy projektu zaproponowali zwolnienie z podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku przedsiębiorców, którzy w znacznym stopniu stracili dochody. Zwolnienie dotyczyć miało firm, które straciły 50% obrotów w ciągu 2 miesięcy lub 70% obrotów w ciągu miesiąca. Porównywalne byłyby analogiczne miesiące 2019 i 2020 roku. Radni ograniczyli możliwość skorzystania ze zwolnienia do podmiotów zajmujących lokale o powierzchni do 150 m kw radni autopoprawką zmniejszyli maksymalną powierzchnię do 100 m kw.

Burmistrz Janusz Chodasewicz negatywnie odniósł się do projektu. Przypomniał, że już teraz burmistrz może zwolnić przedsiębiorcę z podatku od nieruchomości. Wnioski złożyło 25 przedsiębiorców, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Według burmistrza przyjęcie uchwały oznaczałoby stratę w budżecie miasta w wysokości 500 tys. zł w sumie w 2020 i 2021 roku. Te pieniądze wystarczyłyby na uruchomienie dwóch brakujących oddziałów przedszkolnych. Od września nie będzie bowiem miejsca w przedszkolach dla 35 dzieci. Funkcjonowanie jednego oddziału to 100 tys. zł rocznie, dodatkowo trzeba przygotować dla nowych dziecie miejsce. W swojej opinii burmistrz prosił radnych, którzy skorzystają na podjęciu uchwały, o przyznaniu się do tego.

Skarbnik Iwona Pazgan zwróciła uwagę na pojawiające się wątpliwości przy interpretacji zapisów uchwały. Przewodniczący Janusz Jarosza przypomniał, że prosił o zgłaszanie uwag, ale skarbnik ich nie zgłosiła.

Radny Bogdan Wągrowski uznał, że nie można dzisiaj podać strat w budżecie, nie wiadomo bowiem, ilu przedsiębiorców złoży wniosek o zwolnienie.

Radna Elżbieta Seweryniak wyliczyła, że sklep o powierzchni 100 m kw. zyska 577,26 zł, przy powierzchni 50 m kw. 288,63 zł. Zwróciła więc uwagę, że nie będzie to wielka pomoc. Radny Łukasz Sławiński poinformował, że ma kontakt z przedsiębiorcą, któremu burmistrz odroczył termin płatności podatku, ale go z niego nie zwolnił. Według Ł. Sławińskiego dla mikroprzedsiębiorcy nawet kilkaset złotych ulgi może być dużą pomocą.

Ostatecznie 14 radnych było za przyjęciem uchwały, nikt nie był przeciwko, jedna radna wstrzymała się od głosu. Uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, ale będzie obowiązywać od kwietnia.

W celu skorzystania z ulgi predsiębiorca musi złożyć razem z deklaracją lub korektą deklaracji o podatku, stosowny formularz, załącznik do uchwały.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA