aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Nadal nie wiadomo jaka podwyżka cen za odbiór śmieci nas czeka. To, że opłaty wzrosną jest niemal pewne.

 

Zarząd Sanikomu zaproponował nowe stawki za odbiór odpadów wjeżdżających do zakładu. Jest to stawka płacona przez samorządy, które muszą dodatkowo zapłacić za odbiór odpadów spod domów. Proponowana cena w przypadku śmieci niesegregowanych miała wzrosnąć z 425 zł do 560 zł netto za tonę, wzrost cen odpadów segregowanych miał być jeszcze większy. Na taką podwyżkę nie zgodzili się udziałowcy Sanikomu, czyli ponad 20 samorządów.

Właściciele są jednak świadomi, że bez podwyżki spółka nie przetrwa. Rozwiązaniem nie jest wyliczanie rekompensaty po zakończeniu roku. Pieniądze pochodzące z budżetów gmin równoważą różnicę między kosztami działalności spółki a przychodami, ale dostępne są kilka miesięcy po zakończeniu roku. Sanikom potrzebuje zwiększenie dochodów już teraz.

Na razie udziałowcy zaproponowali mniejsze podwyżki, w przypadku odpadów niesegregowanych o 100 zł netto na tonie. Decyzja zapadnie prawdopodobnie na kolejnym walnym zgromadzeniu, do końca czerwca.

Po zmianie stawek dla samorządów najprawdopodobniej niezbędne będzie wprowadzenie podwyżek opłat dla mieszkańców. Decyzje w tej sprawie podejmować będą poszczególne samorządy.

Proponowane przez Sanikom podwyżki wynikają ze zmieniającej się sytuacji rynkowej. W Polsce rosną koszty zagospodarowanie odpadów, które mogą być paliwem np. w cementowniach czy spalarniach. Możliwości tych zakłądó są znacznie mniejsze niż ilość produkowanych odpadów. Dodatkowo takiego zakładu nie ma na terenie Dolnego Śląska. Są również trudności z korzystnym pozbyciem się surowców wtórnych. Nie pomaga w tym również zmieniające się prawo, które ogranicza możliwość składowania odpadów.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA