Print

Kamienna Góra - starostwo

Dzisiaj (wtorek, 17 marca) odbyła się nadzwyczajna sesja rady powiatu kamiennogórskiego. Po raz pierwszy w obradach nie mogli uczestniczyć mieszkańcy. Ograniczenia wprowadzone zostało poprzez wojewodę z powodu zagrożenia koronawirusem.

 

Jedyny punkt porządku obrad dotyczył Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. W związku ze zmianami w przepisach zamiast klas certyfikowanych szkoły będą mogły tworzyć klasy przygotowania wojskowego. W całym kraju może powstać tylko 130 takich klas. Wniosek o utworzenie klasy musi złożyć organ prowadzący szkołę, a więc starostwo do 30 marca. Rezygnacja ze złożenia wniosku w terminie oznaczałaby brak możliwości utworzenia takiej klasy w najbliższym roku szkolnym.

Dotychczasowe klasy certyfikowane zakończą edukację zgodnie z planem. Nie będzie do nich prowadzony nowy nabór. Klasy przygotowania wojskowego utworzone zostaną w technikum od 1 września.

Podejmując uchwałę o zamiarze utworzenia klasy rada miała zgodzić się również na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów jej funkcjonowania. Z wyliczeń wynika, że zwiększona subwencja oświatowa oraz dodatkowe środki przyznawane przez ministerstwa pokrywają koszty funkcjonowania klasy. Uczniowie technikum kształcącego w zawodzie logistyk z przygotowaniem wojskowym będą mieli 260 dodatkowych godzin.

Ireneusz Kordziński zaproponował przełożenie głosowania na czas po uspokojeniu sytuacji z koronawirusem. Mówił, że powiat mogą czekać dodatkowe wydatki, ważniejsze niż klasa mundurowa. Uznał również, że nie wiadomo ilu uczniów technikum z tzw. klas wojskowych na tym skorzystało, kontynuując naukę w szkołach wojskowych.

Okazało się, że powiat dysponuje danymi o losach pierwszych absolwentów klasy "mundurowej". Pięć osób odbyło służbę przygotowawczą, dwie dostały się do wojska, pięć osób aplikowało do policji (dostała się jedna), jedna osoba studiuje bezpieczeństwo wewnętrzne.

Urszula Machaj i Grzegorz Rozwadowski wyrazili niezadowolenie z faktu zwołania nadzwyczajnej sesji w sprawie szkoły, a nie posiedzenia w sprawie koronawirusa.

U. Machaj uznała, że uchwała powinna być procedowana w zwykłym trybie. Cecylia Skulska, odpowiadająca w starostwie za oświatę, przypomniała, że nie było przepisów wykonawczych w sprawie tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego.

Przełożenie głosowania proponowała również Bożena Kończak.

Andrzej Przybytek uznał, że prowadzący dyskusję radni chcą zbić kapitał polityczny na obecnej sytuacji. Brak klasy z przygotowaniem wojskowym może spowodować, że młodzież będzie się chciała uczyć w innym powiecie, wtedy powiat kamiennogórski straci subwencję.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 11 radnych, dwoje (U. Machaj i I. Kordziński) byli przeciwko, nikt się nie wstrzymał.