aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Od niedzieli (15 marca) na 10 dni zamknięte będą granice Polski. Oznacza to ograniczenie miejsc, w któych granicę będzie można przekroczyć oraz ogranicenie osób uprawnionych do jej przekraczania.

 

Polacy przebywający poza krajem mogą w każdej chwili wrócić. Po przekroczeniu granicy pddani zostaną 14-dniowej kwarantannie domowej.

Wyjątkiem są osoby:
- z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim,
- kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.
Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.

Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do Polski. Wśród nich są:
- małżonkowie obywateli polskich,
- dzieci obywateli polskich,
- osoby posiadające Kartę Polaka,
- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Zawieszone zostaną wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe.

Na terenie województwa dolnośląskiego otwarte będą tylko dwa drogowe przejścia graniczne z Republiką Czeską. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Otwarte będą przejścia drogowe w Kudowie Zdrój (droga krajowa nr 8) oraz w Jakuszycach (droga krajowa nr 3).

W Lubawce czynne będzie jedynie kolejowe przejście graniczne dla pociągów towarowych.

Tymczasowa kontrola graniczna będzie prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.

Zakres kontroli dostosowany będzie odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA