aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna Góra - Młodzieżowa Rada Gminy

Dzisiaj (sobota, 7 marca) odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kamienna Góra. W posiedzeniu uczestniczyło 14 z 15 radnych.

 

Głównym celem obrad było stworzenie komisji i grup problemowych oraz ustalenie ich składu. Radni postanowili utworzyć cztery komisje: sportu i turystyki, edukacji, społeczno-ekologiczną oraz kulturową. Grzegorz Chodkowski, najaktywniejszy dzisiaj radny, zaproponował powołanie komisji statutowej lub rewizyjnej. Sekretarz urzędu wyjaśnił, że nie ma do tego podstaw, zadania takich komisji wykraczałyby poza zakres zadań Młodzieżowej Rady. Komisja rewizyjna zajmuje się oceną pracy wójta, natomiast statut rady młodzieżowej uchwala dorosła rada gminy.

Młodzi radni mieli problem z ustalaniem składu komisji. Początkowo chcieli, ograniczyć liczbę członków do 3, potem przegłosowali składy 3-4 osobowe, ostatecznie powiększyli je do 3-5 osób. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się komisja edukacji, początkowo zgłosiło się do niej dwóch radnych i nie można jej było powołać Po dyskusji do komisji dołączył trzeci radny. W komisji sportu i turystyki oraz społeczno-ekologicznej pracować będzie po 4 radnych, w kulturowej 5. Jedna radna nie brała udziału w posiedzeniu i akces do komisji będzie mogła zgłosić na kolejnym posiedzeniu.

Młodzi radni zgasili zgłosili już pierwsze pomysły. Zaproponowali przeprowadzenie akcji "Jedna klasa, jedno drzewo", podczas której uczniowie sadziliby drzewa na gminnych działkach. Druga propozycja to ogłoszenie konkursu na logo Młodzieżowej Rady Gminy. Obie propozycje trafiły do komisji.

gmina Kamienna Góra - Młodzieżowa Rada Gminy

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA