Print

Krzysztof Mróz - senator

Senator Krzysztof Mróz podsumował dotacje przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie „Ochrona Zabytków” na rok 2020. Dofinansowanie na kwotę blisko 104 mln złotych otrzymało 375 projektów w całej Polsce.

 

Wśród powyższych znalazły się sześć dotacji dla obiektów z terenu powiatu kamiennogórskiego, które otrzymały łączne dofinansowanie w kwocie 2 190 000 zł. - Bardzo się cieszę, że tak wiele projektów naszego regionu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - powiedział senator Krzysztof Mróz. Projekty, które nie uzyskały dofinansowania, nie straciły jeszcze szansy na środki z ministerstwa - dla wniosków nieobjętych dofinansowaniem jest możliwość składania odwołań. Dodatkowo prowadzony jest właśnie drugi tegoroczny nabór w którym wnioski można składać do 31 marca.

Poniżej pełna lista projektów z naszego regionu, które otrzymały dofinansowanie:

• Krzeszów, kościół pw. św. Józefa (XVII w.) na II etap prac remontowych dachu kościoła – 710 000 zł;
• Krzeszów, opactwo cystersów, Pawilon na wodzie (XVIII w.) na zakończenie konserwacji i restauracji wielkoformatowych barokowych obrazów olejnych J.W. Neunhertza – 210 000 zł;
• Krzeszów, Opactwo Sióstr Benedyktynek (XII w.) na VII etap remont dachu klasztoru – 580 000 zł;
• Krzeszów, kościół pw. św. Józefa (XVII w.) na kontynuację konserwacji polichromii ściennych autorstwa Michała Willmanna – 350 000 zł;
• Miszkowice, kościół pw. Wszystkich Świętych (XVIII w.) na II etap konserwacji ołtarza głównego wraz z obrazem (XVIII w.) - 140 000 zł;
• Chełmsko Śląskie, kościół pw. św. Rodziny (XIV w.) na III etap konserwacji technicznej i estetycznej oryginalnych dekoracji sztukatorskich i polichromii – 200 000 zł;