aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - ratusz

Radni Kamiennej Góry debatowali dzisiaj (środa, 26 czerwca) nad uchwałami podsumowującymi rok 2018.

 

Długą dyskusję wywołał Raport o stanie gminy miejskiej. Ostatecznie za udzieleniem wotum zaufania było 2 radnych, 11 zagłosowało przeciwko, 2 wstrzymało się od głosu.

Według sprawozdania finansowego za 2018 rok dochody planowane było w wysokości 87,2 mln zł, a wykonane w wysokości 76 mln zł (87%). Wydatki planowane były w wysokości 97,2 mln zł, a wykonane w 88% (85,5 mln zł). Miasto zaciągnęło w 2018 roku 14,8 mln zł kredytów, spłaciło 4,8 mln zł. Zadłużenie miasta na koniec roku wynosiło 23,3 mln zł. Oceniając wykonanie budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną z zastrzeżeniami. Wskazała m.in. na rosnące w latach 2016-18 zobowiązania wymagalne miasta. Za przyjęciem sprawozdania finansowego zagłosowało 15 radnych. Nikt nie był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ostatnim głosowaniem podsumowującym rok była decyzja o udzieleniu absolutorium. Za zagłosowało 15 radnych (wszyscy).

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez