aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
gmina Kamienna Góra

Dzisiaj (środa, 26 czerwca) w Domu Kultury w Krzeszowie odbyła się sesja rady gminy Kamienna Góra. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie ubiegłego roku.

 

Wójt Patryk Straus zapoznał radnych ze raportem o stanie gminy. Dokument taki powstał po raz pierwszy w historii, konieczność jego przygotowania i zaprezentowania jest efektem zmian w prawie. Po zaprezentowaniu raportu głos mogą zabrać mieszkańcy, ale w tym roku w gminie Kamienna Góra nikt z takiego prawa nie skorzystał. Raport radni przyjęli jednogłośnie.

Radni zapoznani zostali również ze sprawozdaniem finansowym za zeszły rok. Dochody wykonane zostały w 100,7%, wydatki w 92,6%. Sprawozdanie przyjęte zostało przez radnych jednogłośnie.

Ostatnim głosowaniem podsumowującym 2018 rok było udzielenie wójtowi absolutorium. Również w tym głosowaniu radni byli jednogłośni i zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

W sesji nie brał udziału radny Radosław Oblicki.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez