Print

Na stronie Urzędu Miasta Kamienna Góra opublikowany został komunikat o wprowadzonych 19 czerwca zmianach w organizacji ruchu na terenie miasta.

 

Zmiany dotyczą:
- Ks. Bolka I w Kamiennej Górze, w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych (przy budynku nr 19)
- J. Słowackiego, gen. J. Hallera, M. Skłodowskiej-Curie, Piastowska w Kamiennej Górze, w związku z wprowadzeniem ograniczenia postoju pojazdów na czas wykonywania robót porządkowych. Zmiana będzie dotyczyła wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się i postoju w każdy czwartek w następujących godzinach:
- J. Słowackiego - godz. 7.00-9.00 (na wysokości nieruchomości nr 1-19, po stronie budynków)
- gen. J. Hallera - godz. 6.00-8.00 (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Cegielnianą - po stronie budynku nr 2A)
- M. Skłodowskiej-Curie - godz. 6.00-8.00 (od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego - po stronie budynków nr 1-17)
- Piastowska - godz. 7.00-9.00 (pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego a skrzyżowaniem z ulicą Konopnickiej - po obu stronach ulicy oraz wzdłuż nieruchomości Piastowska 8-9)