aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Życzenia Dofama-Thies

W ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować dynamiczne przyspieszenie rozwoju internetu mobilnego, a od pewnego momentu zaczął się nawet technologicznie rozwijać szybciej niż stacjonarny. A jak to wyglądało w Plusie?

fundacja Polska MiedźDyrekcja, Pracownicy oraz Pacjenci Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce niniejszym pismem pragną serdecznie podziękować:

 Zapraszamy firmy do umieszczenie KARTKI ŚWIĄTECZNEJ dla swoich klientów na stronie powiatowa.info.

MPWiK Kamienna GóraZarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 58-400 Kamienna Góra, ul. Zamkowa 3 informuje swoich Odbiorców, że z dniem 01 stycznia 2014 r. na podstawie art. 24 ust 8 i 9 ustawy z dnia 12.06.2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858) wprowadzone zostają nowe TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Trzy lata minęły od objęcia funkcji przez wójtów, burmistrzów i starostę. Za rok kolejne wybory, najlepsza okazja do oceny samorządowców. My już dzisiaj proponujemy wystawienie oceny. Wystarczy wysłać SMS-a.
Poniżej aktualne wyniki tegorocznego głosowania i zasady oddawania głosów.

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE!

Wyniki aktualne 21 grudnia o godz. 20:00

Krzeszów

Ośrodek Kultury w Krzeszowie zaprasza na Bal Sylwestrowy. Gra zespół "Bez drinka". Wstęp - 80 zł (w cenie jedno danie gorące).

Mariola Jaciuk

W tym roku najwięcej głosów w naszym plebiscycie Oceń radnego otrzymała Mariola Jaciuk, radna miasta Kamienna Góra, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Zapraszamy do przeczytania rozmowy ze zwyciężczynią głosowania.

Od 4 do 30 listopada trwał sms-owy plebiscyt, w którym oceniani byli radni z terenu powiatu kamiennogórskiego.

REKLAMA