Drukuj

fot. KPN

Od 3 czerwca Karkonoski Park Narodowy otwiera dla zwiedzających ośrodki edukacyjne. W trudnych czasach pandemii będą w nich obowiązywały specjalne zasady.

 

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie:
W związku z obowiązującymi przepisami pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami i zwiedzającymi w KCEE nie może być udostępniona sala główna - ze względu na ekspozycję multimedialną – aktywną, wymagającą dotykania przycisków i ekranów dotykowych oraz sala terenowa i plastyczna - ze względu na brak możliwości utrzymania odpowiednich odległości między uczestnikami zajęć.

Udostępniane będą:
Sala audiowizualna - prezentacje multimedialne i projekcje filmów przyrodniczych – do 6 osób,
Galeria, zwiedzanie wystaw czasowych – do 2 osób,
Sala MaB z prezentacją panoram Karkonoszy przez edukatora- do 3 osób,
Recepcja (punkt obsługi turysty) - informacja i sprzedaż gadżetów tylko dla zwiedzających KCEE,
Toalety dla odwiedzających,
na zewnątrz, w obrębie obiektu, zajęcia przy ścieżce dydaktycznej „Karkonosz” – do 6 osób.

Centrum Informacyjne KPN w Karpaczu
W Ogrodzie Karkonoskich Ziół i Krzewów będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 10 osób jednocześnie z zachowaniem min. 2 m odległości od siebie. Zamknięta będzie strefa wypoczynkowa. W recepcji CI KPN dostępna będzie wyklejanka z roślinami Ogrodu do samodzielnego rozwiązywania.

Domek Laboranta - zamknięty dla odwiedzających.

Sala ekspozycyjna -wstęp maksymalnie 4 osób jednocześnie, konieczność dezynfekcji rąk przy wejściu oraz zasłaniania ust i nosa, zwiedzanie tylko z edukatorem, obsługującym dotykowe elementy ekspozycji. Wyłączone z użytkowania wszystkie elementy dotykowe, czyli makieta, ekran z minerałami oraz niedostępne samodzielne obsługiwanie panoram.

Ścieżka edukacyjna „Doliną Wilczego Potoku” możliwa dp samodzielnego zwiedzania. W recepcji w godzinach otwarcia CI KPN dostępne przewodniki po ścieżce oraz karty pracy do rozwiązania na trasie.

Domek Myśliwski pozostaje zamknięty zarówno dla turystów jak i osób nocujących.

Możliwe jest prowadzenie zajęć terenowych poza KCEE i CI na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny w formie zajęć i gier terenowych, wycieczek, badań dla rodzin lub 2 osób.

Specjalne zasady:
- osoby, które chcą skorzystać z oferty edukacyjnej w czasie zagrożenia epidemicznego muszą mieć własne nakrycia ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe , które powinny być używane przez cały czas pobytu w ośrodku,
- osobom wchodzącym do ośrodków (pracownikom i zwiedzającym) będzie wykonywany pomiar temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru. W przypadku stwierdzenia gorączki zostanie zastosowana procedura podejrzenia o zakażenie SARS-Cov-2
- umieszczenie maty dezynfekującej obuwie bezpośrednio po wejściu do budynku,
- umieszczenie płynu do dezynfekcji rąk dostępnego dla gości przy wejściach głównych do budynków i przy wejściach do pomieszczeń edukacyjnych, a także przy wyjściu z toalet lub w toaletach
- umieszczenie w toaletach instrukcji dotyczących prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek oraz zdejmowania i zakładania maseczki,
- ustawienie w pobliżu wejść zamykanych i oznaczonych pojemników na odpadki: rękawiczki i maseczki,
- zachowanie dystansu społecznego min. 2 m,
- wydzielenie bezpośredniej strefy obsługi na recepcjach trwałą ścianką z przezroczystego tworzywa sztucznego lub szybami,
- wyznaczenie maksymalnej liczby zwiedzających i umieszczenie informacji o tym w widocznym miejscu przy wejściu (oraz informacje zamieszczone na stronie internetowej KPN o otwarciu i obowiązujących zasadach zwiedzania i zajęć terenowych.
- umieszczenie informacji o zasadach udostępniania obiektu w kluczowych miejscach KCEE i CI oraz informacji na stronie internetowej www.kpnmab.pl,
- wytyczenie linii na podłodze wyznaczającej dystans społeczny.
- wyłączenie z użytkowania wszystkich elementów dotykowych ekspozycji; obsługa tych elementów wyłącznie przez pracowników,
- regularna dezynfekcja klamek, poręczy, uchwytów, włączników światła, toalet.
- przygotowanie i umieszczenie w widocznym miejscu numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych,
- regularne wietrzenie pomieszczeń,

Wejście do ośrodków edukacyjnych jest możliwe po zadzwonieniu dzwonkiem - wtedy pracownik wpuści odpowiednią liczbę osób.